lood/zuur accu´s

verkorte gebruiksaanwijzing en onderhoudstips voor lood/zuur batterijen


Direct na Aankoop

 • Laadt de batterij volledig op voor ingebruikname. De batterij is goed geladen als deze na lading nog een klemspanning heeft van minimaal12,7 Volt, c.q. het soortelijk gewicht van het zuur 1,28 bedraagt (bij kamertemperatuur). Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met uw veiligheid! De laadspanning moet tussen 14,4 en 14,8 bedragen.
 • Controleer of het zuurniveau in elke cel correct is (ca. 10 mm boven de platen).
 • Vet de polen en klemaansluitingen in met zuurvrije vaseline.

Tijdens gebruik

 • Controleer in ieder geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10 mm boven de platen.
 • Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking.
 • Sommige gelijkrichters gaan op storing bij diep ontladen accu's. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter.

Algemene gebruiksaanwijzing

 • Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in het winterseizoen bij caravans en boten), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies als bij ingebruikname op.
 • Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading van de accu (dit is zichtbaar) vervalt elke aanspraak op garantie.
 • Bewaar een batterij niet in ontladen toestand.
 • Controleer de ladingstoestand van de batterij, bij voorkeur elke 3 maanden.
 • Laadt, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van ZELFONTLADING. Of maak gebruik van een ONDERHOUDSLADER.
 • Bij het loskoppelen; altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.
 • Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen (knalgas). Schakel, om vonkvoorkoming te vermijden, de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken. Laadt de batterij in een goed geventileerde ruimte, NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR